ЗВІТ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ №4 «СВІТЛЯЧОК» ЗА 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Заклад дошкільної освіти  (ясла - садок) комбінованого типу №4 «Світлячок» відділу освіти молоді та спорту Тальнівської міської ради.

 

 

Рік введення в експлуатацію - 1981

Юридична адреса закладу:

20401  Черкаська обл.,  м. Тальне, вул. Вільних козаків, 83

Електронна адреса:   dnz_svitljachok@ukr.net

Сайтhttp://talne-dnz.4 edukit.ck.ua

У закладі функціонують групи загального розвитку:

         ясельна :

        -І молодша група (діти віком від 2до 3 років)– 25 вихованців;

         дошкільні :

        -ІІ молодша група (діти віком від 3 до 4років)–18 вихованців;

        - середня група (діти віком від 4 до 5 років) – 26 вихованці;

        - старша група (діти віком від 5до 6 років) – 18 вихованців.

        групи компенсуючого типу:

        логопедична група:

  • старша логопедична група – 15 вихованців.

         Перший клас – 22 учнів.

Всього вихованців – 124 дитини.

Дітей за пільговими категоріями:     

 

                            Ясельна   молодша  середня  старша  логопедична

АТО-                       3              1                 0            1               1

Багатодітні-             1              1                 1            0              0

Малозабезпечені-    3              1                 3            1              1

 

Адміністрація закладу:

Директор  –  Буряк Єлизавета Вікторівна, рік народження – 06.06.1951, освіта незакінчена вища, спеціальність – вихователь дитячого садка, педагогічний стаж  – 50 років, з них на керівній посаді – 47 років.

Вихователь - методист – Мартинюк Надія Анатоліївна, рік народження – 18.04.1963, освіта повна вища, спеціальність – викладач дошкільної педагогіки і психології, методист  з дошкільного виховання, педагогічний стаж  – 37 років, з них на керівній посаді – 16 років, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший вихователь».

 

Навчально-виховний процес забезпечують 31 працівників.

З них:

вихователів – 9

учитель-логопед – 1

музичних керівників – 1

інструкторів з фізкультури – 1

медичного персоналу – 1

помічників вихователя – 7

обслуговуючого персоналу – 11

Якісний склад педагогічного колективу становить:

- спеціаліст вищої категорії – 1

- спеціаліст категорії – 2

- спеціаліст II категорії – 2

- спеціаліст – 2

- молодший спеціаліст – 7

-  15 тарифний розряд – 1

-  14тарифний розряд –  1

-  13тарифний розряд –  2

-  12тарифний розряд – 2

-  10 тарифний розряд – 2

-   9 тарифний розряд –  1

- 1 педагог має педагогічне звання «старший вихователь»

- 2 педагогів –  педагогічне звання «вихователь-методист»

Кількість педагогічних працівників у закладі складає 14 осіб, із них: з повною вищою освітою – 7 осіб, базовою – також 7 осіб. Якісний склад становить: педагогічне звання «вихователь-методист» – 2 особи (Смілянець Л.В., Столярчук Н.П.), «старший вихователь» – 1 особа (Мартинюк Н.А.), «Вища категорія» –  1 особа (Мартинюк Н.А.), «І категорія» – 2 особи (Карпікова Т.В., Новак А.В.), «ІІ категорія» – 2 особи (Ганджа С.М., Катернога О.В.), «Спеціаліст» – 2 особи (Мельник Н.В., Почапська Н.П.), «Молодший спеціаліст» – 7 осіб (Буряк Є.В., Балака Л.О., Гаркуша Н.Л., Ковальчук Г.Д., Кравченко Т.І., Смілянець Л.В., Столярчук Н.П.), із них Балака Л.О. – педагог-початківець.

У 2018–2019 н. р. згідно графіка не передбачувалась чергова атестація, на проходження позачергової атестації заяв від педагогічних працівників не поступало. Курсову перепідготовку пройшла Смілянець Л.В. у категорії «Вихователі закладів дошкільної освіти» (24.11.2018).

 

Місія закладу – створити сприятливі умови для навчання та творчого розвитку вихованців з урахуванням їх можливостей, здібностей, пізнавальних інтересів і нахилів, формування їх національної свідомості й самосвідомості засобами класичного та національного мистецтва.

 

Проблема, над якою працює навчальний заклад:

Заклад дошкільної освіти №4 «Світлячок» працює за чинною освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» відповідно до Базового компонента дошкільної освіти.        Забезпечує сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності в ЗДО.  Забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дітей, забезпечує формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки.

 

Пріоритетні напрямки роботи:

1.Продовжувати спрямовувати діяльність колективу на розбудову освітньої системи в ЗДО з національно-патріотичного виховання.  

2.Розширити взаємодію з батьками щодо впровадження психолого-педагічних ідей в родинне виховання, створювати сучасну та зручну систему методичного сервісу для батьків.

3.Забезпечити формування соціальної та фінансової грамотності дошкільників з впровадженням програми « Афлатот», як економічного складника сталого розвитку.

Достатня якість дошкільної освіти у закладі №4 «Світлячок» свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, ефективність черговості навчальної і розвивальної діяльності вихованців через гру та впровадження особистісно орієнтованого підходу.

Дошкільний навчальний заклад №4 «Світлячок» є опорним з таких питань:

  • «Розвиток дитячої творчості засобами гурткової роботи»;
  • «Морально-патріотичне виховання дітей дошкільного віку»

Для задоволення і цікавості дітей до певного виду діяльності, розвитку їх природних задатків, активізування дитячої творчості, своєчасного виявлення обдарованості залучали дітей до гуртків.

  

«Співаночка» - фольклорно-етнографічний гурток (Катернога О.В.)

   

«Hello, English» - вивчення іноземної мови (Карпікова Т.В.)

  

«Чарівний світ квілінгу» - сучасні техніки роботи з папером

 (Ганджа С.М.)

За успіхи у науково-методичній та навчально-виховній роботі заклад має нагороди. В 2018 – 2019 навчальному році дошкільний заклад став переможцем конкурсу «Кращий заклад дошкільної освіти року» у номінації «Громадсько-активний заклад»,  гурток хорового співу дівчаток до 7 років «Співаночка» 13.04.2019. взяв участь у музичному конкурсі вокального мистецтва «Квітнева феєрія» у місті Умань, де отримав І Премію, 12.04.2019. взяли участь у Всесоюзному фестивалі-конкурсі «Мамо рідна, ти моя молитва» м. Тальне, де стали лауреатами 2 ступеня.

Вихователь-методист Мартинюк Н.А. взяла участь у районній виставці педагогічної майстерності «Інноваційний пошук освітян Тальнівщини – 2019»,  де представила методичну розробку «Забезпечення сучасних підходів до організації дитячої життєдіяльності» (посібник із двох частин). 

В ЗДО на  протязі року проведено 2 засідання професійного клубу керівників ЗДО з практичним показом роботи гуртків (керівники: Ганджа С.М., Катернога О.В., Карпікова Т.В., Столярчук Н.П.) та 4 засідання методичних об’єднань для педагогів ЗДО громади Тальнівської міської ради.                                                                                                                                                                     

Педагогічний процес протягом року був орієнтований на всебічне формування особистості, мовленнєвий розвиток та фінансову грамотність дошкільників. Цьому сприяло проведення тренінгових занять, проведених вихователем-методистом Мартинюк Н.А. та відкритих занять, проведених вихователями: «Земля в пакеті», «Об’єднаємо зусилля для здорового довкілля» (спільно з батьками), «Я – одне ціле із Всесвітом», «Курочка з курчатами», «Гра з кінетичним пісочком», «Математичні досліди», серія занять «Цікаві зустрічі з Афлатуном».

Високоефективний рівень проведення педагогічних рад, впровадження кращого педагогічного досвіду удосконалили систему освітньої діяльності з вихованцями.

На реалізацію річних завдань позитивно вплинули:

  • прийняття ефективних рішень педагогічних рад та своєчасне їх виконання (сталий розвиток, соціально-економічна освіта);
  • проведення методичних тижнів та «майстер-класів»;
  • систематичне проведення тренінгових занять з педагогами.

Цікавими для дітей та батьків стали проведені тематичні тижні та тематичні дні: «Дружні зустрічі любителів спорту», «День дорослішання», «День Соборності України», «День Матері-Українки».

Проведена робота з батьками, зокрема: зустрічі, консультації, практичні покази, розваги, флеш-моби, квест «Об’єднаємо зусилля для здорового довкілля»  урізноманітнили систему методичного сервісу. Сприяли формуванню здорового способу життя,створенню умов безпечної поведінки. Батьки охоче йшли на контакт, намагались брати участь у всіх спільних заходах. Провели конкурс малюнка «Мій світ безпечний».

З участю директора проведено 8 батьківських зборів по групах, 3 засідань батьківського комітету, 2 тематичні виставки, 4 засідання школи «Молодих батьків». Вихователь Карпікова Тетяна Вікторівна – замісник голови опікунської ради громади,  брала участь у вирішення проблем тих батьків, які цього потребували.

 Проте недостатньо уваги було приділено соціально-моральному розвитку дитини.

Підготовча робота до літнього оздоровлення

Проведена педагогічна рада «Підсумки навчально-виховної роботи за 2018 – 2019 навчальний рік»  із включенням питання «Проведення літнього оздоровлення». Було обговорено зміни в режимі роботи груп та планування освітньої діяльності, наповнення інформаційних куточків для батьків «Оздоровлюємо дітей разом». Розробили план спортивних розваг та заходів на літній оздоровчий період. Вихователем-методистом була розроблена інструкція з безпеки проведення прогулянок та екскурсій з вихованцями під час літнього оздоровлення та доведено вихователям під підпис 28.05.2018. 

Проведено виробничу нараду «Оздоровлюємо дітей влітку». Для обслуговуючого персоналу сестра медична старша провела практикум щодо питного режиму дошкільників та проведення оздоровчих процедур. Наповнено аптечку для надання першої долікарської допомоги.

На протязі року дбали про якісне калорійне харчування вихованців. Діти споживали достатню кількість м’яса, риби, молочних продуктів. Проте недостатньо було таких продуктів:  твердого сиру, квашенини, меду, соків. Вартість харчування на протязі року складала: дітей до трьох років – 18.00 грн, дошкільників – 20.00 грн.

Постійно проводили аналіз харчування:

                                2017 – 2018н.р.                  2018 – 2019н.р.

          До 3-х років                77,5%                                   69,2%

               3-6  років                65,7%                                   62,4%

          Аналізували захворюваність:

                               2017 – 2018н.р.                      2018 – 2019н.р.

          До 3-х років                77,5%                                     75,4%

               3-6  років                65,7%                                     67,2%

Повною мірою здійснювалась робота по інформуванню батьків з питань оздоровлення, харчування, висвітлення антропометричних даних в куточках для батьків, санітарних бюлетенях, стендах.

Постійно та систематично проводились інструктажі з охорони праці та пожежної безпеки для працівників ЗДО. Комісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності аналізувалась проведена робота. Було проведено дві перевірки та було виявлено недоліки: підтікання стелі в молодшій групі та тріщин у підпірних стінах. Складено план по усуненню недоліків, закладено кошторис, проте – ремонти проведені безкоштовно, власними силами.  Проведено перевірку експлуатації електроустановок, складено акт готовності до опалювального періоду. Постійно перевірявся санітарний стан, проводились інструктажі з безпеки життєдіяльності, охорони праці та пожежної безпеки. Двічі  на рік проведено 2  медичні огляди працівників. Але стався випадок травмування в домашніх умовах.

Рекомендовано батькам  пройти поглиблений огляд дітей, та профілактичні щеплення згідно календаря. Згідно вказівок лікарів було проведено ряд заходів (бесіди, лекції, заняття) щодо вакцинації дітей.

Було розглянуто звернення батьків вихованців щодо покращення харчування в літній оздоровчий період (збільшення кількості свіжих фруктів, соків та сезонних овочів).  Звернення громадян по влаштуванню дітей до ЗДО були позитивно розглянуті. Станом на 01.06.2019 в черзі до ясельної групи 14 осіб. Розглянуто звернення громадян, щодо працевлаштування.

 

Стан матеріально-технічної бази закладу:

Особливих змін у покращенні матеріальної бази  не відбулося. Відділом освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради було придбано:

електропилку «Садко»  – 2713 грн.,  ноутбук – 7400 грн., пластикові двері – 7400 грн., вікно – 1400 грн., навіс для зберігання дров – 5000 грн., маршрутизатор – 417 грн., ламінатор – 2312 грн., пісок – 1000 грн., подарунки для випускників ЗДО (30 наборів для шкільного  навчання на суму 2340 грн.).  Миючі засоби на суму 5436  грн., пожежний інвентар(кошму) згідно припису на суму 240 грн. та 5000 грн. на проведення поточних ремонтів по підготовці до нового навчального року.

На протязі 2018 – 2019 навчального року колектив  всі свої професійні знання і вміння, творчість, енергію віддавали своїм вихованцям. Створювали  цікавий світ розвитку, готуючи дітей  до життя.

Звіт проведено 28 травня 2019 року у присутності 29 осіб – працівників ДНЗ та 5 голів батьківських комітетів груп та  47батьків.  Роботу закладу визнано достатньо результативною.

Завдання колективу на 2019 - 2020 навчальний рік:

  1. Продовжувати забезпечувати формування соціальної та фінансової грамотності дошкільників через впровадженням елементів програми «Афлатот», як економічного складника сталого розвитку.
  2. Формування у вихованців навичок соціально визнаної поведінки різноманітними методами педагогічного впливу.
  3. Забезпечення предметно-практичної компетентності дошкільників засобами різних видів дитячої праці.